Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om os

Hornsyld Skole er en skole for 0. – 6. kl. med 121 elever pr. 5/9-2022. Skolen ligger i et skønt lokalområde, som I kan læse mere om  på http://www.hedenstederne.dk/

Det er vigtigt for os, at vi giver alle børn i skoledistriktet et godt skoletilbud og at både skole og hjem samarbejder om at de udvikler faglige, personlige og sociale kompetencer, så de på bedste vis kan fortsætte deres uddannelsesliv og samtidig har de bedste forudsætninger for at lykkes i deres børne- og voksen-liv.

Skolen er en del af skolenetværket mellem de fire fødeskoler Hornsyld, Rårup, Stenderup, Stouby og overbygningsskolen Skolen i Midten (SiM).

For eleverne på de fire fødeskoler - er SiM den naturlige fortsættelse af skoleforløbet efter 6.klasse. De fem skoler arbejder tæt sammen i netværk, hvor der er fokus på det faglige, det personlige og det sociale for vores elever.
Vi prioriterer fagligt samarbejde på tværs i dansk, matematik, sprogfag og naturfag. Lærerne og de faglige vejledere fra fødeskolerne og SiM inspirerer og sparrer med hinanden.

De fem skoler har fælles koordinerende vejledere i læsning og matematik. Begge vejledere er ansat på SiM men arbejder også på de fire fødeskoler. På den måde er der dels en rød tråd gennem alle fem skoler og dels et fagligt kendskab til den enkelte elev ved starten af 7.klasse.

Det er vigtigt for os, at vores elever får kendskab til hinanden på tværs af de fire fødeskoler. Vi tror på, at et godt netværk mellem eleverne gør overgangen mere tryg. Vi starter dette arbejde allerede i begyndelsen af mellemtrinnet med fællesskabsdag på 4.årgang og skakdag på 5.årgang. Ligeledes afholdes der hvert år OL-dag for alle elever på fødeskolerne. På 4. årgangs fællesskabsdag inviteres forældrene til rundvisning på SiM.

På 6.årgang intensiveres det sociale samarbejde, da skolestarten på SiM nærmer sig. Fødeskolerne inviterer hinanden til generalprøver på skolekomedierne, og der afholdes brobygningsdag på SiM i foråret, hvor eleverne blandes og prøver at gå i 7.klasse for en dag.
Det årlige forældremøde på 6.årgang afholdes i starten af skoleåret på SiM med fælles start, hvorefter fødeskolerne har selvstændige møder. I foråret i 6.klasse inviterer SiM til to forældre-elevmøder.

Herudover indgår ledelserne på de fem skoler i et tæt netværkssamarbejde. De mødes ofte for at planlægge og koordinere den fælles indsats, der er for alle elever i SIM-distriktet.

Brobygning mellem dagtilbud og skole